Thông tin bất động sản mới vào ngày 29/8/2022, Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng phát đi công văn số 302/SXD-QLN về việc yêu cầu phối hợp Triển khai khảo sát nhu cầu về nhà ở cho hộ khó khăn.

Theo sở xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, triển khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 – 2045 chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040, UBND thành phố Đà Nẵng được giao sở xây dựng tổ chức điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở Thành Phố giai đoạn 2021-2030. Dự kiến sẽ được trình phê duyệt vào cuối năm 2022.

Để có số liệu thực hiện nhiệm vụ trên, Sở xây dựng đã có công văn về đề nghị UBND và các quận, huyện giao UBND các phường, xã chỉ đạo các tổ dân phố triển khai đến từng hộ gia đình để khảo sát về nhu cầu nhà ở của 3 nhóm đối tượng được đề xuất.

Nói cụ thể hơn là cư dân, hộ nào có thu nhập thấp, hộ nghèo, cần nghèo tại khu vực đô thị… Người lao động đang làm việc tại các khu doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp mới có thể đúng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Để truyền thông tin về đến người dân, đến từng hộ gi đình, sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã tích cực chỉ đạo các tổ dân phố, thôn phổ biến thông tin bằng nhiều hình thức về đợt khảo sát trên đến từng hộ gia đình tiếp nhận phiếu khảo sát gửi UBND quận huyện để tổng hợp, gửi Sở Xây dựng.

Ngoài ra, đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố,Ban quản lý công nghệ cao và các khu công nghiệp nỗ lực hỗ trợ và tuyên truyền thông tin về đợt khảo sát trên đến người lao động đang làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp thông qua các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp.

 

Rate this post
Chia sẻ ngay